Categorienaam aan de body class toevoegen van blog posts

15-09-2021

wordpress

Soms kan het handig zijn om op basis van categorie stylingswijzigingen door te voeren voor blog posts. Door middel van dit filter koppel je de categorienamen aan de body class van je single blog post.

add_filter('body_class','add_category_to_single');
function add_category_to_single($classes) {
if (is_single() ) {
    global $post;
    foreach((get_the_category($post->ID)) as $category) {
    // voeg category slug toe aan de $classes array
    $classes[] = $category->category_nicename;
    }
}
// return de $classes array
return $classes;
}
Kom je er alsnog niet uit en heb je hulp nodig? Aarzel niet om contact op te nemen!
About image